Helísek hasicí servis s.r.o. Kroměříž dodává:

Požární tabulky
Bezpečnostní tabulky
Značky

K čemu nám požární značení slouží?

Bezpečnostní tabulky a značky nás informují o nebezpečí a riziku, zákazech manipulace s otevřeným ohněm, zákazech či rizikovém vstupu, nebezpečném obsahu, zakázané manipulaci, umístění prvků požární ochrany, hydrantů, ohlašovny požáru nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ.

Bezpečnoctní tabulky musí svým provedením, barvou a rozměry plnit odpovídající normu ČSN.

Kompletní katalog ke stažení ve formátu PDF. Katalog - bezpečnostní značení

V případě problémů s otvíráním souboru použijte Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení.