NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY

Prodej a servis hasicí techniky, hasicí přístroje, hydrantové systémy, revize, bezpečnostní značení dle ČSN, kontrolu požárních ucpávek a protipožárních dveří, školení BOZP a PO.

SERVIS HASICÍ TECHNIKY

Hasící přístroje patří mezi nejdůležitější věcné prostředky požární ochrany a slouží pro první zásah při požáru. Mohou zabránit rozsáhlejším škodám a jejich používání je poměrně jednoduché.

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PO

Nabízíme školení a služby požární ochrany a bezpečnosti práce.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Bezpečnostní tabulky a značky nás informují o nebezpečí a riziku, zákazech manipulace s otevřeným ohněm, zákazech či rizikovém vstupu, nebezpečném obsahu, atd.

KOMPLETNÍ DODÁVKY HASICÍ TECHNIKY A HASICÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme revize, správu a vyhotovení požární zprávy pro splnění norem požární bezpečnosti ve firmách, školách, a rodinných domech, v rámci kolaudačního řízení dle vyhlášky č.268/2011. Provádíme také školení BOZP a PO pro firmy a odpovědné osoby.

NAJDETE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

ČLÁNKY A ZAJÍMAVOSTI

Zde budeme postupně doplňovat články a zprávy z oblasti prevence vzniku požárů, legislativy, požární ochrany a zajímavosti z regionů a dění kolem ohně.