Prodej, montáž, servis a revize požárních hydrantů

Revize je nutné provádět minimálně 1x ročně 

Požární hydranty – zásobování požární vodou – patří mezi nejvýznamnější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché. 

Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajích hydrantů.  Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3, které je nutné provádět 1x ročně.