Prodej a montáž požárních hlásičů

Požární hlásič obsahuje detektor požáru, optickou a zejména akustickou signalizaci, která vás spolehlivě probudí. Ze statistik totiž vyplývá, že většina požárů domácností vzniká v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Požární hlásič reaguje i na malé množství kouře, což významně redukuje možnost vdechnutí toxických zplodin hoření.

 

Od 1.7.2008 platí vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nařizuje povinně vybavovat všechny novostavby (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovací zařízení, atd.) požárními hlásiči. Autonomní požární hlásič (detektor kouře) svým signálem (poplachovou sirénou) včas upozorní na vznikající požár a umožní buď likvidaci požáru v jeho počátku nebo bezpečné opuštění ohroženého prostoru.