Video : Jak uhasit požár v motorovém prostoru automobilu?

Mít v autě hasicí přístroj se vyplatí. 

 

 Správný způsob hašení a manipulace s hasicím přístrojem při zdolávání požáru v motorovém prostoru auta.